Arpa EF

Երիտասարդ դեսպանները հանուն կլիմայի պահպանման

«Արփա» բնապահպանական հիմնադրամի կողմից իրականացվեց հերթական հաջող կրթական-բնապահպանական ծրագիրը՝ «Երիտասարդ դեսպանները հանուն կլիմայի պահպանման»։ Ծրագրի ընթացքում Արենի և Եղեգնաձոր համայնքներից 25 երիտասարդներ մասնակցել են 8 բնապահպանական ուղղվածության դասընթացների, որի ընթացքում կազմակերպվել են տեսական և գործնական պարապմունքներ «Բնապահպանություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն», «Ինչպե՞ս կանխարգելել կլիմայի վտանգավոր փոփոխությունները», « Զբոսաշրջությունը որպես բնության պահպանության միջոց» թեմաներով։ Սույն ծրագիրն […]