Arpa EF

«Մշակույթային ժառանգության հանգույցի վերականգնում Արենի և հարակից գյուղերում»

հայեցակարգի մրցույթը հայտարարվել է  տեղական  տնտեսության և ենթակառուցվածքների  (LEID) ծրագրի շրջանակներում։  Համաձայնագրի նպատակն է եղել Արս Պրոգետի իտալական խորհրդատվական կազմակերպության հետ համատեղ Արենի համայնքի համար մշակել կառավարման պլան մանրամասն ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծերով այդ թվում նաև յուրաքանչյուր վայրի համար բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան, որի նպատակն է բարելավել ենթակառուցվածքները, սահմանել այցելուների հաար գրավչություններ և որպես […]