Arpa EF

«Հայաստանի Հանրապետության համար զբոսաշրջային այցելավայրերի կառավարման կազմակերպությունների լավագույն մոդելի մշակում»

մրցույթը հայտարարվել է  տեղական  տնտեսության և ենթակառուցվածքների  (LEID) ծրագրի շրջանակներում։  Այս առաջադրանքի նպատակն է բացահայտել լավագույն կառավարման մոդելը և ապահովել Հայաստանի կոնկրետ տարածաշրջանային ուղղությունների առողջ մրցակցությունը, գործառական բնութագրերը, բովանդակությունը, ինչպես նաև բյուջետային հատկացումները, որոնք հնարավորություն կտան Զբոսաշրջությանը Կոմիտեին բարելավելու և փոխանցելու իր քաղաքականությունը և ռազմավարական պլանավորումը։ Համաձայնագրի շրջանակներում Արփա բնապահպանական հիմնադրամը  Արս Պրոգետի իտալական խորհրդատվական […]