Arpa EF

«Խաչիկ համայնքի վայրի կենդանիների ապրելավայրի 2017-2026թթ․ կառավարման պլանի իրականացում Վայոց ձորի մարզում» ծրագիր

Նպատակն է ապահովել Խաչիկ համայնքի հողերի էկոլոգիապես կայուն օգտագործումը։ Որի   արդյունքում նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական միջոցառումները․ ԲՀՀ-Հայաստան (WWF Armenia)