Arpa EF

«Կովկասյան ընձառյուծի պահպանություն» ծրագիր

Նպատակն է պահպանել Հայաստանի Կարմիր Գրքում գրանցված վտանգված կենդանիների տեսակները, ապահովել այդ տեսակների անվտանգ տեղաշարժը և միգրացիան լանդշաֆտում, կանխել որսագողությունը և ապօրինի գործողությունները՝ պահպանվող տարածքում, ինչպես նաև խթանել էկոտուրիզմի զարգացմանը։ 2014-2017թթ. ԲՀՀ-Հայաստան (WWF Armenia)