«Հայաստանի Հանրապետության համար զբոսաշրջային այցելավայրերի կառավարման կազմակերպությունների լավագույն մոդելի մշակում»

մրցույթը հայտարարվել է  տեղական  տնտեսության և ենթակառուցվածքների  (LEID) ծրագրի շրջանակներում։ 

Այս առաջադրանքի նպատակն է բացահայտել լավագույն կառավարման մոդելը և ապահովել Հայաստանի կոնկրետ տարածաշրջանային ուղղությունների առողջ մրցակցությունը, գործառական բնութագրերը, բովանդակությունը, ինչպես նաև բյուջետային հատկացումները, որոնք հնարավորություն կտան Զբոսաշրջությանը Կոմիտեին բարելավելու և փոխանցելու իր քաղաքականությունը և ռազմավարական պլանավորումը։ Համաձայնագրի շրջանակներում Արփա բնապահպանական հիմնադրամը  Արս Պրոգետի իտալական խորհրդատվական կազմակերպության հետ համատեղ մշակել է

  • Զբոսաշրջային այցելավայրերի կառավարման կազմակերպությունների լավագույն մոդել Հայաստանի համար։
  •  6 թիրախային զբոսաշրջային ուղղություն՝ վերլուծելով և գնահատելով զբոսաշրջության զարգացման հիմնական պոտենցիալ նիշերը և տրամադրել 3-ից 10 տարվա կառավարման մոդել։ 
  •  4 վայրերի կառավարման պլան – Արենի համայնք, որը հայտնի է իր գինեգործությամբ և մշակութային ու բնական ժառանգությամբ, Մարմաշենի  վանական համալիր որպես պատմամշակութային ժառանգության հուշարձան, Գառնու քարերի սիմֆոնիա որպես բնական ժառանգության հուշարձան, Մեղրու Փոքր թաղ որպես պատմական փոքր թաղամաս Մեղրի քաղաքում։

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, Զբոսաշրջության պետական կոմիտե