«Քաղաքացիական գիտություն՝ ներգրավելով երիտասարդությանը կենսաբազմազանության մոնիթորինգում» ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝ Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքում քաղաքացիական գիտության միջոցով երիտասարդների կարողությունների հզորացումն ու ներգրավվածությունն է կենսաբազմազանության համայնքահեն մշտադիտարկմանը։

Ծրագրի շրջանակներում շուրջ 32 երիտասարադներ Արենի համայնքից մասնակցել է քայլարշավների տարբեր պահպանվող տարածքներում և բնական վայրերում, անցել վերապատրաստում, ուսումնասիրելու, ճանաչելու տեղի կենսաբազմազանությունը, որից հետո իրենց բնակավայրերում իրականցրել են շուրջ 159 երիտասարդների վերապատրաստում՝ կենսաբազմազանության պահպանման և բնապահպանական iNaturalist  հավելվածի կիրառման վերաբերյալ՝ բուսական և կենդանական աշխարհի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման նպատակով։

2021-2022թթ.

Ավելին տեսնելու համար՝ հղում

ԱՄՆ դեսպանատուն