“Արփա” բնապահպանական  հիմնադրամի գործունեության ֆինանսավորում

2014 թվականից մինչ այժմ հիմնադրամը ստանում է ֆինանսական աջակցություն Կովկասի բնության հիմնադրամից՝ ապահովելու իր գործառնական ծախսերը։ Արդյունքում  հիմնադրամը իրականացնում է Արփա պահպանվող լանդշաֆտի կենսաբազմազանության պահպանումը, կանխարգելում է ապօրինի գործողությունները տարածքում և նպաստում է կենդանիների անվտանգ միգրացիան։

Կովկասի բնության հիմնադրամ (Caucasus Nature Fund)